Trang chủ - Dịch vụ của chúng tôi Dịch vụ của chúng tôi
Hỗ trợ Kỹ thuật
※ Dịch vụ tư vấn miễn phí giúp người dùng thực hiện phân tích tính khả thi của dự án.
※ Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan cho khách hàng tham khảo.
※ Theo tình hình thực tế của khách hàng, cung cấp phong cách thiết kế trang thiết bị và các bản vẽ lắp đặt trang thiết bị, cung cấp các thông tin theo yêu cầu.
※ Sản xuất các loại nguyên vật liệu thô khác nhau, đảm bảo các yêu cầu về hiệu năng kỹ thuật, nhà sản xuất sẽ cung cấp các thông tin liên quan và mức giá tham khảo.
※ Xử lý vấn đề xảy ra với máy móc trong quá trình sản xuất. 
※ Cung cấp nhân viên vận hành và nhân viên kỹ thuật.
 

 
 
Bản quyền © 2017 stonemachinery.net Tất cả các quyền Thiết kế:Chinatuiba