Trang chủ - Nghiên cứu & Phát triển Nghiên cứu & Phát triển

Chúng tôi tập hợp được tài năng từ những chuyên gia khác nhau, với nguồn lực giàu kỹ thuật. Đồng thời, chúng tôi cũng hợp tác với một số tổ chức nghiên cứu khoa học và thành lập hệ thống nghiên cứu máy làm tấm tường công nghệ cao qunfeng, đảm bảo tính liên tục đổi mới đối với máy làm tấm tường công nghiệp. Chúng tôi cung cấp nhiều mẫu máy khác nhau cho khách hàng lựa chọn, và các kiểu dáng khác nhau đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

 

 
 
Bản quyền © 2017 stonemachinery.net Tất cả các quyền Thiết kế:Chinatuiba